• De landmeter is een voorname partner van architecten. Hij kan bestaande gronden opmeten voor bouwaanvragen, niveaumetingen uitvoeren voor de ontwerpfase, gevels van bestaande gebouwen opmeten,...

  Aanbod Voorbeeldprojecten
 • Aannemers kunnen gebruik maken van de landmeter voor volgende activiteiten : opmaak van plaatsbeschrijvingen voor en na werken, uitzetten van werven, opmeten van grondverzet, de opmaak van as-builtplannen na oplevering,...

  Aanbod Voorbeeldprojecten
 • De landmeter is de perfecte partner voor de particulier en notaris: hij kan grensgeschillen oplossen, gronden verdelen en/of verkavelen, gebouwen en gronden schatten, technische dossiers opmaken voor bouwwerken op uw perceel,...

  Aanbod Voorbeeldprojecten
 • Een projectontwikkelaar is vooral bezig met het verwerven van gronden en kan dus aan de landmeter perfect volgende activiteiten uitgeven : opmeten van gronden en/of gebouwen, opmaken van verkavelingen, opmaken van wegenis- en rioleringsstudies en andere technische dossiers, opmaak van plaatsbeschrijvingen in geval van werken op de gronden,...

  Aanbod Voorbeeldprojecten