Aannemers | Aanbod

Als landmeter kunnen wij U bijstaan voor volgende onderdelen van uw activiteit :

  • Opmaak van plaatsbeschrijvingen : al te vaak wordt er (vroegere) schade vastgesteld bij bouwwerken die geen gevolg zijn van uw werkzaamheden. Toch wordt dikwijls de aannemer met de vinger gewezen omdat deze deze waarschijnlijk heeft veroorzaakt tijdens zijn huidige opdracht. Om U hiervoor te behouden is het wenselijk om een plaatsbeschrijving voor en na werken te laten uitvoeren. Op deze manier is er geen discussie tijdens uitvoering en wordt mogelijke schade vastgesteld voor u van start gaat. Deze plaatsbeschrijving kan met een fotoreportage of met een video-opname opgemaakt worden.
  • Het uitzetten van gebouwen : wanneer de vorm van een gebouw eenduiding bepaald is en uit rechte hoeken bestaat kan hij deze waarschijnlijk zelf uitzetten. Moeilijker wordt het wanneer er schuine lijnen en/of bogen in het uitvoeringsplan zijn voorzien. U kan de landmeter dan best inschakelen om U zo snel en correct mogelijk deze assen te laten plaatsen. U bespaart hiermee geld omdat uw arbeiders geen tijd verspillen en U krijgt de garantie dat de uitgezette assen correct zijn. Om discussies te vermijden wordt er van alle uitgezette assen en hoogtepeilen een plan overgemaakt daags na het uitvoeren van de opdracht.
  • Het uitzetten van wegenis- en rioleringswerken : zoals hierboven beschreven kunnen natuurlijk ook alle toekomstige riolerings- en bestratingswerken uitgezet worden om foutieve uitvoering later te vermijden.
  • Bepalen van grondverzet : grondwerk is duur! Alle partijen kijken nauwlettend toe over deze kostenpost. Om later geen onenigheid te hebben met de bouwheer en/of andere partners is het wenselijk om het grondverzet te bepalen tijdens de uitvoering. Als beëidigd vakman kan hij zowel bouwputten als gestockeerde grondvolumes bepalen. Wanneer voor de start der werken het bestaande terrein wordt opgemeten kan steeds naar deze startsituatie gerefereerd worden.
  • Efficiënt grond stockeren : wanneer U een bepaald grondvolume wenst te stockeren op een terrein met beperkte grootte kunnen wij de meest ideale situatie voor U bepalen naar helling en hoogte van de toekomstige stockage toe.
  • As-builtplannen : meer en meer wordt de aannemer in de bestekken verplicht om van de uitgevoerde werken as-built plannen op te maken van de gebouwde situatie. Deze plannen dienen ter controle van hoeveelheden, inplanting, hoogtepeilen,... Bij rioleringswerken dienen er ook Aquadatafiches te worden voorzien van elke inspectieput. Ook wordt er gevraagd om de plannen op te maken volgens de GRB-skeletmeting. Is voorgaande Chinees voor U, aarzel dan niet om ons te contacteren : wij kunnen alle metingen volgens deze standaard uitvoeren en opleveren aan uw klant.
  • Machinesturing : levering van data in landxml-formaat voor input bij machinebesturing.