Particulieren & Notarissen | Aanbod

Als landmeter kunnen wij voor U volgende oplossingen bieden :

  •  Grensbepalingen : discussies tussen buren over de juiste positie van de grens zijn legio. Om deze discussies te beëindigen kan U ons het best contacteren. Via onderzoek op het kadaster, de registratie, bestaande plannen en notariële aktes kunnen wij voor U het best de juiste grens bepalen.
  • Opmetingsplannen voor verkoop : wanneer U uw eigendom wenst te verkopen is het zowel voor U als voor de koper het best dat er een opmetingsplan met de bestaande grenzen wordt opgemaakt. Zowel U als de verkoper weet waaraan hij toe is en is er later geen discussie meer met de buren over de nieuwe eigendom
  • Opmaak verkavelingen : wanneer U een perceel grond in uw bezit heeft die verkaveld kan worden in meerdere percelen, dan vindt U met ons de perfecte partner voor de begeleiding van ontwerp tot definitieve verkoop van uw dossier. Via volmachten volgen wij de administratieve papiermolen op zodat U enkel aan de verkoop hoeft te denken.
  • Opmaak delingsplannen : uw perceel is te groot en denkt eraan een gedeelte van uw achtertuin te verkopen aan een buur. Voor de opmaak van het delingsplan dewelk de notaris nodig heeft kan U bij ons terecht.
  • Technische dossiers : alle technische dossiers nodig voor uitbreidingen aan uw woning en/of tuin kunnen door ons opgemaakt en afgehandeld worden.
  • Plaatsbeschrijvingen : U gaat werken doen aan uw woning maar wenst later geen problemen te hebben met de verzekering aangaande potentiële schade bij de buren? Laat een tegensprekelijke plaatsbeschrijving voor werken opmaken. Mogelijke fouten of gebreken bij  de buren worden vooraf vastgesteld en kunnen niet op U verhaald worden.
  • Schattingen : bij verkoop van uw woning is het interessant een onafhankelijk schattingsverslag te hebben om uw prijs te rechtvaardigen. Wij maken dit voor U op!