Landmeter voor projectontwikkelaars | Aanbod

U heeft een project maar wenst het ontwerp hiervan over te laten aan een landmeter? Hier bent U aan het juiste adres!

  • Verkavelingen : voor de opmaak van verkavelingen (met of zonder wegenis) zijn wij uw betrouwbare partner. Van initiële voorontwerpen op een basisplan tot een volledig uitgewerkt en ingediend verkavelingsontwerp kan U op ons een beroep doen. Door onze contacten met de aan ons omringende gemeenten weten wij ongeveer vooraf of uw visie mogelijk en uitvoerbaar is. De volledige opvolging tot aan het bekomen van de vergunning kan U aan ons overlaten zodat U zelf uw verkoopsstrategie kan bepalen.
  • Wegenis- en rioleringsontwerp : heeft U plannen om te verkavelen en is daarbij een nieuwe straat vereist? De volledige ontwerpfase, de aanbesteding, de opvolging tot de definitieve oplevering kunnen wij voor U realiseren. Neem gerust contact op om enkele ontwerpdossiers in te kijken.
  • Mogelijke ontwikkelingen : wenst U te prospecteren in een bepaald deel van een gemeente? Neem contact met ons op en wij kunnen aan de hand van kadaster- en gewestplannen mogelijke interessante grinden voor U uitzoeken ter ontwikkeling.